Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật:

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Website của chúng tôi cần khách hàng cung cấp những thông tin bắt buộc bao gồm: Email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và địa chỉ khách hàng. Những thông tin này cần thiết khi quý khách đăng ký sử dụng dịch vụ ở website của chúng tôi, giúp chúng tôi có thể liên hệ với quý khách nhằm đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng.

Đối với những khách hàng có giao dịch thanh toán tại website thì chúng tôi chỉ lưu lại thông tin đơn hàng đã thanh toán. Chúng tôi cam kết không lưu bất kỳ thông tin bảo mật nào về số tài khoản ngân hàng của quý khách.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm bảo mật và lưu trữ các thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập và Email của mình. Đồng thời, quý khách cũng cần thông báo ngay cho chúng tôi khi gặp các hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng và vi phạm bảo mật, lưu trữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để chúng tôi kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Website chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách nhằm mục đích:

-Cung cấp các dịch vụ của chúng tôi đến quý khách hàng.

-Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Website và quý khách.

-Ngăn chặn các hành vi phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc những hành vi giả mạo khách hàng.

-Liên lạc với khách hàng để giải quyết những trường hợp đặc biệt.

-Cam kết không sử dụng thông tin khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ những trường hợp có liên quan đến việc giao dịch tại Website.

Trong trường hợp dính líu đến pháp luật thì Website sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có sự yêu cầu từ các cơ quan Pháp luật như: Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan công an để điều tra khi quý khách hàng có hành vi phạm pháp nào đó. Ngoài ra, chúng tôi cam đoan không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của quý khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Mọi dữ liệu về thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi quý khách yêu cầu hủy bỏ hoặc quý khách tự đăng nhập vào và hủy bỏ. Còn nếu không có yêu cầu hủy bỏ thì mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của Website.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân khách hàng

(bổ sung sau)

Công cụ và phương tiện để người dùng chỉnh sửa và tiếp cận thông tin cá nhân của mình

Quý khách sẽ có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc bạn có thể yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này cho các bạn.

Quý khách cũng có quyền gửi khiếu nại về hàng hóa hoặc người bán đến Ban quản trị Website. Khi chúng tôi tiếp nhận những phản hồi và khiếu nại chúng tôi sẽ xác nhận lại mọi thông tin. Trong trường hợp đúng với những phản ánh của khách hàng thì tùy theo mức độ chúng tôi sẽ có những xử lý phù hợp.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Mọi thông tin cá nhân của quý khách hàng có trên Website sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo đúng như chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Mọi hành vi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng. Trừ những trường hợp có sự yêu cầu của các cơ quan pháp luật theo đúng với luật pháp nước ta.

Chúng tôi cam kết không chuyển giao, không sử dụng, không cung cấp hay tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của quý khách.

Trong trường hợp máy chủ của chúng tôi bị hacker tấn công dẫn đến việc rò rĩ hoặc mất mát thông tin cá nhân của khách hàng. Website sẽ có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan chức năng kịp thời điều tra và xử lý, sau đó sẽ thông báo nhanh chóng đến cho quý khách được biết.

Chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Website của chúng tôi.

Chúng tôi yêu cầu các cá nhân khi đăng ký, mua hàng, là khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, Email, địa chỉ liên lạc, số CMND/CCCD, số điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán,…và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin mà quý khách cung cấp.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết bất kỳ khiếu nại có liên quan đến quyền của khách hàng nếu như những thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.